รหัสทัวร์
จำนวนวัน
บินเช้า
ที่พัก
มื้ออาหาร
60
5 วัน 3 คืน

10 มื้อ

สวนแอปเปิ้ล-พาฮาลแกม-ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
พักบ้านเรือ 1 คืน
แถมฟรีประกันเดินทาง , ประกันสุขภาพZGDEL-22036E
เริ่มต้น 0
ปฏิทินทัวร์ ZGDEL-22036E