VND1 (พักบาน่าฮิลล์) ดานัง - ฮอยอัน - บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืนรหัสทัวร์
จำนวนวัน
บินดึก
ที่พัก
มื้ออาหาร
5056
4 วัน 3 คืน

9 มื้อ

เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์ , สะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง , โบสถ์สีชมพู , หมู่บ้านฮอยอัน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ
เมนูกุ้งมังกรราดซอสโต๊ะละ 1 ตัวธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566
เริ่มต้น 13,899
ปฏิทินทัวร์ ธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566