PGD2 ดานัง - ฮอยอัน - พักบนบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืนรหัสทัวร์
จำนวนวัน
บินเช้า
ที่พัก
มื้ออาหาร
5055
4 วัน 3 คืน

11 มื้อ

เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์ - ฮอยอัน - เรือกระด้ง - สะพานมังกรพ้นไฟ - โบสถ์สีมชมพู
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อและ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
ฟรีหมวกเวียดนามมีนาคม - พฤษภาคม 2566
เริ่มต้น 13,899
ปฏิทินทัวร์ มีนาคม - พฤษภาคม 2566
 
วันเดินทาง
สายการบิน
ราคา
ที่นั่ง
เลือก
21 - 24 ธันวาคม 2566
15,899
30

03 - 06 ธันวาคม 2566
16,899
30

04 - 07 ธันวาคม 2566
15,899
30

05 - 08 ธันวาคม 2566
15,899
30

06 - 09 ธันวาคม 2566
15,899
30

07 - 10 ธันวาคม 2566
16,899
30

08 - 11 ธันวาคม 2566
18,899
30

09 - 12 ธันวาคม 2566
18,899
30

10 - 13 ธันวาคม 2566
15,899
30

11 - 14 ธันวาคม 2566
15,899
30

12 - 15 ธันวาคม 2566
15,899
30

13 - 16 ธันวาคม 2566
15,899
30

14 - 17 ธันวาคม 2566
15,899
30

15 - 18 ธันวาคม 2566
16,899
30

16 - 19 ธันวาคม 2566
16,899
30

17 - 20 ธันวาคม 2566
15,899
30

19 - 22 ธันวาคม 2566
17,899
30

20 - 23 ธันวาคม 2566
16,899
30

21 - 24 ธันวาคม 2566
16,899
30

22 - 25 ธันวาคม 2566
15,899
30

23 - 26 ธันวาคม 2566
18,899
30

24 - 27 ธันวาคม 2566
18,899
30

25 - 28 ธันวาคม 2566
18,899
30

26 - 29 ธันวาคม 2566
18,899
30

27 - 30 ธันวาคม 2566
18,899
30

28 - 31 ธันวาคม 2566
23,899
30

29 - 01 มกราคม 2567
23,899
30

30 - 02 มกราคม 2567
23,899
30

31 - 03 มกราคม 2567
23,899
30

31 - 03 มกราคม 2567
23,899
29
ปิดกรุ๊ป