SPHZ-B3-Premium Bali 4D (TG) NEW YEAR 2023รหัสทัวร์
จำนวนวัน
บินเช้า
ที่พัก
มื้ออาหาร
2522
4 วัน 3 คืน

4 มื้อ

สักการะวัดเบซากีย์ , วัดอุลันดานู , ทานาล็อท ,เทือกเขาคินตามณี , สวนพระวิษณุ
SEA FOOD ริมหาดจิมบาลัน , กุ้งราดซอส+ล็อบเตอร์ 500 กรัม , เป็ดกรอบ30 ธันวาคม-02 มกราคม 2566
เริ่มต้น 33,999
ปฏิทินทัวร์ 30 ธันวาคม-02 มกราคม 2566