SPHZ-M3.GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N (MH)รหัสทัวร์
จำนวนวัน
บินเช้า
ที่พัก
มื้ออาหาร
2512
4 วัน 3 คืน

4 มื้อ

สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติคาเมร่อนไฮแลนด์เที่ยวน้ำตกอีสกานด้า , ไร่ชา Green view Garden
ช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND
บักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน และสุกี้หม้อไฟที่คาเมร่อน
คาเมร่อน 1 คืน / เก็นติ้ง 1 คืน / มะละกา 1 คืน
ล่องเรือชมแม่น้ำมะละกาOCT-MAR 2023
เริ่มต้น 12,999
ปฏิทินทัวร์ OCT-MAR 2023
 
วันเดินทาง
สายการบิน
ราคา
ที่นั่ง
เลือก
28 - 31 ธันวาคม 2566
14,999
31

29 - 01 มกราคม 2567
16,999
31

30 - 02 มกราคม 2567
16,999
31