VZD4 ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3คืนรหัสทัวร์
จำนวนวัน

ท่าเรือ

: ICONSIAM

อาหาร

: บุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ + กุ้งเผา, หอยเผา

เครื่องดื่ม

: น้ำเปล่า,ชา, กาแฟ,เบียร์สด

การแสดง

: ดนตรีสด รำไทย คาบาเร่ต์โชว์

ที่พัก
มื้ออาหาร
5062
ไวท์ออคิด ไอคอนสยาม

ท่าเรือ

: ICONSIAM

อาหาร

: บุฟเฟ่ต์ไทย-นานาชาติ + กุ้งเผา, หอยเผา

เครื่องดื่ม

: น้ำเปล่า,ชา, กาแฟ,เบียร์สด

การแสดง

: ดนตรีสด รำไทย คาบาเร่ต์โชว์

มีนาคม - ตุลาคม 2566
เริ่มต้น 899
ปฏิทินทัวร์ มีนาคม - ตุลาคม 2566
 
วันเดินทาง
สายการบิน
ราคา
ที่นั่ง
เลือก
05 - 08 ตุลาคม 2566
15,899
30

06 - 09 ตุลาคม 2566
15,899
30

07 - 10 ตุลาคม 2566
15,899
30

12 - 15 ตุลาคม 2566
16,899
30

13 - 16 ตุลาคม 2566
16,899
30

19 - 22 ตุลาคม 2566
16,899
30

20 - 23 ตุลาคม 2566
16,899
30