SPHZ-M2. MUNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)รหัสทัวร์
จำนวนวัน
บินเช้า
ที่พัก
มื้ออาหาร
268
3 วัน 2 คืน
3 มื้อ

สวนสนุกระดับโลก กลางสายหมอก , สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถา ้บาตูBATU CAVE , ชมเมือง PUTRAJAYA
ช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND
ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน
พักทเี่ ก็นติง้ 1 คืน / กัวลาลัมเปอร์ 1 คืนJUL-MAR 23 3D2N
เริ่มต้น 7,999
ปฏิทินทัวร์ JUL-MAR 23 3D2N
 
วันเดินทาง
สายการบิน
ราคา
ที่นั่ง
เลือก
30 - 02 ตุลาคม 2566
9,555
31

07 - 09 ตุลาคม 2566
9,555
31

13 - 15 ตุลาคม 2566
10,999
31

14 - 16 ตุลาคม 2566
9,999
31

21 - 23 ตุลาคม 2566
10,999
31

21 - 23 ตุลาคม 2566
10,999
31

28 - 30 ตุลาคม 2566
9,555
31

04 - 06 พฤศจิกายน 2566
9,555
31

11 - 13 พฤศจิกายน 2566
7,999
31

18 - 20 พฤศจิกายน 2566
9,555
31

25 - 27 พฤศจิกายน 2566
9,555
31

02 - 04 ธันวาคม 2566
9,555
35

03 - 05 ธันวาคม 2566
9,555
35

09 - 11 ธันวาคม 2566
10,999
31

16 - 18 ธันวาคม 2566
9,555
31

23 - 25 ธันวาคม 2566
9,555
31

27 - 29 ธันวาคม 2566
9,999
31

28 - 30 ธันวาคม 2566
9,999
35

29 - 31 ธันวาคม 2566
10,999
35

30 - 01 มกราคม 2567
12,999
31
CXL

30 - 01 มกราคม 2567
12,999
34

31 - 02 มกราคม 2567
12,999
31