SPHZ-M1.COZY MALAYSIA.GENTING-KUL-PUTRA 3D2N (MH)รหัสทัวร์
จำนวนวัน
บินเช้า
ที่พัก
มื้ออาหาร
265
3 วัน 2 คืน
3 มื้อ

เที่ยวชม GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า - ชมเมือง PUTRAJAYA - วัดถ้ำบาตู
ช้อปปิ้ง AVENUE COMPLEX
ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย
พักที่เก็นติ้ง 1 คืน / กัวลาลัมเปอร์ 1 คืนAUG-MAR 23
เริ่มต้น 7,999
ปฏิทินทัวร์ AUG-MAR 23
 
วันเดินทาง
สายการบิน
ราคา
ที่นั่ง
เลือก
06 - 08 ตุลาคม 2566
8,999
31

13 - 15 ตุลาคม 2566
10,999
31

20 - 22 ตุลาคม 2566
9,999
29

27 - 29 ตุลาคม 2566
8,999
31

03 - 05 พฤศจิกายน 2566
8,999
31

10 - 12 พฤศจิกายน 2566
8,999
31

17 - 19 พฤศจิกายน 2566
7,999
31

24 - 26 พฤศจิกายน 2566
8,999
31

01 - 03 ธันวาคม 2566
8,999
31

09 - 11 ธันวาคม 2566
10,999
31

15 - 17 ธันวาคม 2566
8,999
31

22 - 24 ธันวาคม 2566
8,999
31

30 - 01 มกราคม 2567
12,999
34

31 - 02 มกราคม 2567
12,999
31