SPHZ-B2-Powerful Bali-Borobudur 5D (FD) AUG-NEW YEAR 2023รหัสทัวร์
จำนวนวัน
บินเช้า
ที่พัก
มื้ออาหาร
2513
5 วัน 4 คืน

5 มื้อ

ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู , มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” , เมืองยอร์คยา , ถนนมาริโอโบโร่วัดปะวน เม็นดุท
ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน เมนูกุ้งราดซอส , เป็ดกรอบ , หมูหันบาหลี
บาหลี 3 คืน และยอร์คยา 1 คืนAUG-NEW YEAR 2023
เริ่มต้น 28,999
ปฏิทินทัวร์ AUG-NEW YEAR 2023
 
วันเดินทาง
สายการบิน
ราคา
ที่นั่ง
เลือก
11 - 15 ตุลาคม 2566
31,999
21

19 - 23 ตุลาคม 2566
30,999
21