VZD2(พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน) ดานัง-ฮอยอัน -เว้ 4 วัน 3 คืน บิน VZรหัสทัวร์
จำนวนวัน
บิน
ที่พัก
มื้ออาหาร
247
3วัน 2คืน
4

ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge)
พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Busมกราคม - ตุลาคม 2566
เริ่มต้น 13,899
ปฏิทินทัวร์ มกราคม - ตุลาคม 2566
 
วันเดินทาง
สายการบิน
ราคา
ที่นั่ง
เลือก
29 - 02 ตุลาคม 2566
14,899
30

30 - 03 ตุลาคม 2566
14,899
30

02 - 05 ตุลาคม 2566
13,899
30

03 - 06 ตุลาคม 2566
13,899
30

04 - 07 ตุลาคม 2566
13,899
27

05 - 08 ตุลาคม 2566
15,899
30

06 - 09 ตุลาคม 2566
15,899
30

08 - 11 ตุลาคม 2566
14,899
30

09 - 12 ตุลาคม 2566
14,899
30

10 - 13 ตุลาคม 2566
14,899
30

11 - 14 ตุลาคม 2566
16,899
30

12 - 15 ตุลาคม 2566
16,899
30

13 - 16 ตุลาคม 2566
16,899
30

21 - 24 ตุลาคม 2566
16,899
30

22 - 25 ตุลาคม 2566
14,899
30

24 - 27 ตุลาคม 2566
14,899
23